fredag 20. april 2012

Livet i leiren og diskriminering av palestinere på det libanesiske arbeidsmarkedet

Nå begynner det å bli en stund siden sist oppdatering, så vi følte at det var på tide med en. Den siste uken har vi vært veldig opptatt med å tilpasse oss livet her i leiren. For hver dag følger det med nye inntrykk og nye erfaringer. Vi har startet vår jobb på Abu Jihad senteret, hvor vi jobber som engelsklærere og arrangerer fotball og annen sport for utviklingshemmede. Fra neste uke av skal vi i tillegg starte opp engelskundervisning på Al-Quds senteret, som kan beskrives som et litt mer skolekonsentrert SFO. Vi har også funnet en cafe hvor vi henger på kveldene som heter ”Handalla”, der det går mye i vannpiperøyking og hyggelige mennesker. Vi begge begynner å finne en god rytme til oppholdet her og liker oss veldig godt. Palestinerne må være noen av de mest gjestfrie menneskene i verden, så her er det ikke vanskelig å føle seg hjemme!

Sist helg ble vi invitert på et seminar som vi føler at vi burde snakke om her. Seminaret fikk nasjonal oppmerksomhet, med både representanter fra det libanesiske parlamentet og fra FN. Seminaret het ”The Potential of Palestinian Youth and Young Adults in Lebanon” og var basert på en kvalitativ og kvantitativ studie om unge palestineres muligheter og ambisjoner i forhold til arbeid og utdanning. Studien var autorisert til bruk av Association Najdeh til bruk for RWC (Right to work campaign ) som er et samarbeid mellom 88 libanesiske og palestinske NGOer som jobber med å oppmuntre palestinske flykninger til å kreve retten til arbeid. Studien tegnet et mørkt bilde av palestinske flykningers situasjon i Libanon, som skiller seg fra situasjonen til flykningene i Jordan og Syria, hvor situasjonen ser lysere ut.


Før vi går inn på palestinernes tilgang til det libanesiske arbeidsmarkedet skal det nevnes at arbeidsledighet er et stort problem i Midtøsten som region generelt, og på grunn av den økende befolkningen det siste århundret er unge spesielt utsatt. Det estimeres at ca. 60% av befolkningen i Midtøsten er under 25 år. I Norge står vi ovenfor en eldrebølge, men i Midtøsten kan det se ut som ”yngrebølgen” dominerer regionen. Arbeidsledigheten blant unge voksne (15-24år) ble i 2006 estimert liggende på 30% sammenlagt over hele Midtøsten. Siden den tid har verden gått igjennom en av de mest alvorlige finanskrisene siden 1920-tallet, hvor arbeidsledigheten har eksplodert i flere europeiske land, og derfor kan det anslås at disse tallene ikke ser noe bedre ut i dag.

Palestinske flykninger i Libanon er særdeles sårbare på arbeidsmarkedet. De er både påvirket av regionens generelle arbeidsledighetsproblemer, men også deres status som statsløse flykninger. Det skal også nevnes at kvinnelige flykninger står i en enda verre situasjon, siden de ikke bare sliter med arbeidsledighet, men også må hanskes med de tradisjonelle kjønnsrollene i samfunnet. Den palestinske befolkingen i Libanon er også veldig ung, hvor 50% av ca. 400 000 flykningene i Libanon er under 25 år. På grunn av diskriminering på arbeidsmarkedet ligger arbeidsledigheten blant unge godt over det regionale gjennomsnittet, på 40%. De diskriminerende arbeidslovene i Libanon skaper en stor samfunnsgruppe med demoraliserte, nesten fortapte unge mennesker som ikke ser håp i sikte. For selv om de jobber hardt og får seg en utdanning, så får de ikke jobb. Vi snakket med en palestiner som var utdannet ingeniør, men uten jobb. Magnus spurte hvorfor, siden vi i Norge blir gang på gang oppfordret til å studere realfag for å hjelpe det norske oljeeventyret, hvorpå palestineren svarte at han hadde vært på flere intervjuer med de store selskapene der han ble spurt mange forskjellige spørsmål og svarer bra, men med en gang han får spørsmål om nasjonaliteten sin og han svarer palestiner, får han et nei med en gang.

Den libanesiske arbeidslovgivningen rettferdiggjør diskrimineringen av palestinere på grunnlag av deres statsløse tilstand og dette blir kritisert av flere menneskerettighetseksperter for å være brudd på ”The international Convention on the Elimination of All Forms if Racial Discrimination” (ICERD). Ikke bare ekskluderer lovgivningen palestinerne fra 30 av de mest prestisjefylte yrkene i det libanesiske samfunnet (lege, advokat osv), det ekskluderes også palestinere fra alle former for velferdsordninger som vi i Norge er så glade i (Dagpenger, sykepenger, osv). Selv om mange palestinere betaler like mye til ”The Lebanese National Social Security Fund” (NSSF) som vanlige libanesere, får de ikke ta del i tjenestene de betaler for. Det at palestinske familier blir nektet disse velferdstjenestene er for øvrig også et brudd på internasjonale anerkjente menneskerettigheter.

Palestinerne som er i arbeid har heller ikke ideelle betingelser. På grunn av deres status som flyktninger er det mange palestinere som må akseptere lavere lønninger enn libanesere presset opp i et hjørne vil man heller velge å være underbetalt enn å være arbeidsløs. En studie gjort på uteksaminerte palestinere fra en bestemt skole, viste at selv om 44% tjente litt over den gjennomsnittlige palestiner (mellom 320 og 600 dollar i måneden), så tjente 39% av de spurte under den libanesiske minimumsinntekten som ligger på 320 dollar i måneden, altså ca. 2000 kroner.

Hvis du vil lese mer om dette se ”The Potential of Palestinian Youth and Young Adults in Lebanon” av Leila Zakharia og Samia Tabari.

Location:Rashedieh, Libanon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar